Om oss‎ > ‎

Historie

Borgen Skolekorps ble grunnlagt 9. april 1975 med musikanter fra Borgen området; Hagaløkka, Rønningen og Borgen skoler. Sent på 90 tallet kom også nye Vardåsen Skole med i dette.

Målsettingen var å ha et lokalt skolekorps i nærområdet.

Gjennom disse årene har korpset hatt, som alle korps, store variasjoner i antall musikanter.

På det meste har det vært over 80 musikanter med i korpset.

I alle år har korpset fulgt hovedtoget på 17. mai fra Skaugum ned til Asker. I tillegg har man også fulgt de lokale 17. mai togene på Borgen og Vardåsen.

Årlig julekonsert har også vært en tradisjon i alle år.

Korpset har alltid vært foreldredrevet med god økonomi, og har hatt ulike dugnader opp gjennom årene, hvorav årlige loppemarkeder har fulgt korpset hele tiden. Loppermarkedene har vært arrangert på ulike steder, men er nå tilbake på Borgen Skole.

Hvert år siden oppstarten har korpset vært på korpstur i begynnelsen av sommerferien, både i Norge og utenfor Norge. Disse turene står for mange som høydepunktet i korpsåret, og utvikler vennskapet mellom musikantene.

Korpset har også deltatt på ulike konkurranser opp gjennom årene, blant annet Akershusmesterskapet og NM, med gode plasseringer og tilbakemeldinger.