Reglementer‎ > ‎

Generelt regl.

Borgen skolekorps samarbeider med Asker Kulturskole om undervisning og betaling av medlemskontingent. Korpset er derfor pålagt å følge skolens gjeldene rutiner og instrukser. Kulturskolens "instruks for elever og foresatte" gjelder for våre medlemmer.

Innmelding
  • Aktiv innmelding til Kulturskolen skal skje innen 1. juni 2011. Korpset vil stå for innmelding av korpsets medlemmer.
Undervisning
  • Alle medlemmer skal ha samspilløving. Samspill vil foregå på onsdager i skoleåret, og vil variere i omfang og opplegg etter medlemmenes alder og ferdigheter.
  • For korpsmedlemmer under 13 år er det krav til individuell undervisning. Dette kan fortrinnsvis gjøres på Kulturskolen. Annen individuell undervisning må godkjennes av korpsets hoveddirigent. For medlemmer som er fylt, eller fyller 13 år i løpet av skoleåret, er individuell undervisning på Kulturskolen valgfritt. Vi oppfordrer selvsagt til å fortsette etter fylte 13 år for å oppnå større ferdigheter.
Kontingent
  • Betaling for spilling på Kulturskolen bestemmes av kommunen. Kontingenten til korpset er satt til kr 2500,- pr musikant pr. år. Korpsets generalforsamling kan endre kontingenten etter forslag fra styret. For aspiranter gjelder halvårlig betaling med forfall i oktober og mars. For junior- og hovedkorps-musikanter betales kontingenten samlet en gang pr år.
Utmelding fra kulturskolen
  • Etablerte medlemmer av Kulturskolen må binde seg for ett år av gangen. Det er mulig å søke om å fravike bindingstiden ved gyldig grunn som flytting, sykdom eller andre årsaker som gjør at plassen på Kulturskolen ikke kan benyttes. For aspiranter er bindingstiden kun ett semester det første året. Medlemmet kontakter selv kulturskolen for utmelding. For aspiranter er det utmelding innen 1. desember.
  • Utmelding fra Kulturskolen . Utmelding for neste skoleår skal skje innen 1.mai. Medlemmet underretter selv Kulturskolen.

Utmelding fra korpset

  • Alt utstyr skal leveres til materialforvalter, korpsleder eller sekretær på første øvelse etter utmelding. Instrumentet skal være vasket og rengjort og uniformen skal være renset (detaljer her). Depositum som er innbetalt ved oppstart i korpset blir først tilbakebetalt når dette er på plass. Skjema for tilbakebetaling av depositum kan lastes ned her.


    Styret