Siste nytt‎ > ‎

Årsmøte onsdag 26. februar kl. 18.00

lagt inn 3. jan. 2014, 06:28 av Sekretær Borgen skolekorps
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
Borgen Skolekorps 
 
Onsdag 26. februar 2014 kl 18.00 
Borgen Skole 
Møterom Aurora 
 
 
1. Konstituering 
 Åpning 
 Valg av møteleder 
 Valg av referent 
 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 
 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av dagsorden/saksliste 
 
2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap 
 
3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer 
 
4. Plan og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av medlemskontingent 
 
5. Valg: 
- Leder for ett år 
- Styremedlemmer på valg for to år og eventuelle varamedlemmer for ett år 
- Revisor for ett år 
- Valgkomite 
 
6. Ansvarsfrihet for styret 
 
 
 
Saker til årsmøtet skal være sendt pr e-mail til styret ved styrets leder Kay Evensen 
(leder@borgenskolekorps.no) innen onsdag 12. februar 2014. Årsmelding, regnskap, 
budsjett og andre sakspapirer blir ettersendt senest fredag 21. februar 2014 pr e-mail. 
 
 
Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen styret i Borgen Skolekorps 

Comments