Øvelser

Borgen skolekorps øver hver onsdag på Borgen ungdomsskole, på følgende tidspunkt:
  • Aspiranter: 17:00-18:00 - etter hvert blir øvelsen utvidet til 18:30
  • Junior 1: 17:30-19:00
  • Junior 2: 18:00-19:45
  • Hovedkorps: 17:45-20:00
  • Storband: 20:00-20:45
Musikantene skal være helt klare til å spille når øvelsen starter.