Borgen skolekorps

Borgen Skolekorps har som mål å gi barn og ungdom fra Vardåsen og Borgenområdet en mulighet til å lære korpsmusikk på en morsom måte, som en viktig del av oppveksten. Samtidig vil vi være et positivt bidrag i nærmiljøet. Vi har øvelser hver onsdag på Borgen ungdomsskole. 

Korps er en flott aktivitet hvor du spiller med både jenter og gutter på tvers av årskull og skolekretser!

Les mer og meld deg inn her

HVA SKJER?


Tidspunkt for øvelser vår 2024 (frem til DM i april)

Aspiranter:  kl. 17.30-18.45

Junior 1: kl. 18.00-19.30

Junior 2:  kl. 18.00-20.00

Hovedkorps: kl. 17.45-20.15


Ønsker du å støtte korpset litt ekstra?


Styret i korpset


Terminliste 23-24

Loppemarked vår 2024

Neste loppemarked på Borgen ungdomsskole blir etter planen våren 2024. Du er hjertelig velkommen til å levere lopper, og til å komme og handle hos oss! Mer informasjon om dette vil komme her.


Kontakt: 

Kontakt for medlemmer og samarbeidspartnere:

Kontakt angående loppemarked: