Om oss

Hva gjør vi?

  • Øvelse hver onsdag med våre flinke dirigenter Astri og Kristoffer.

  • Spilletime med lærer fra kulturskolen.

  • Morsomme konserter

  • Korpsturer! Bornholm, Liseberg, Spania, Tusenfryd….

  • Marsjering på 17. mai

  • Konkurranser

  • Seminarer – noen ganger reiser vi bort og overnatter og spiller og har det gøy!

  • Vi har det moro sammen – vi drar på badeland, bowling, klatrepark, griller pølser…

Hvem underviser?

Vi har dirigenter med høyskoleutdanning i musikk. Alle medlemmene blir i tillegg elever ved Asker Kulturskole (ingen venteliste), som også har topp kvalifiserte musikkpedagoger på alle instrumenter. Dette sikrer den best mulige musikkopplæringen for barna våre.

Hvor mye koster det?

Kontingenten til Borgen Skolekorps er på 900 kr pr halvår. Depositum på 1000 kroner betales inn ved utlevering av instrument. I tillegg kommer kontingent til Asker Kulturskole, for tiden 4575 kroner per år.

Økonomi skal ikke stå i veien om ditt barn ønsker å spille. Familier med lav inntekt kan søke kulturskolen om friplass. Ta kontakt dersom dette er aktuelt, så kan vi hjelpe med å søke.

Hva forventes av foreldrene? Dugnader, loppemarked?

Den viktigste inntektskilden for korpset er loppemarked. Her er foreldrene med to kvelder i året for å hente lopper og to helger på selve markedene. Å arrangere loppemarked forutsetter at alle er med, og er sosialt og gøy for både store og små. Ellers er det ingen dugnader.

Når og hvor?

Samspill hver onsdag på Borgen ungdomsskole. To helgeseminarer, et par konserter i helger i løpet av året og korpstur i juni.

Individuell undervisning på alle instrumenter i regi av Asker Kulturskole. En stor del av denne undervisningen finner sted på Hagaløkka skole på tirsdager. Noen av korpsets medlemmer har sine spilletimer på Asker Kulturskole i sentrum, eller på andre skoler i området.


Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med styreleder Merete Kristin Bøe

leder@borgenskolekorps.no