Om oss

Hva gjør vi?

Hvem underviser?

Vi har dirigenter med høyskoleutdanning i musikk. Alle medlemmene blir i tillegg elever ved Asker Kulturskole (ingen venteliste), som også har topp kvalifiserte musikkpedagoger på alle instrumenter. Dette sikrer den best mulige musikkopplæringen for barna våre.

Hvor mye koster det?

Kontingenten til Borgen Skolekorps er på kr 900,- pr semester. Aspiranter betaler for ett semester av gangen. Junior og hovedkorps betaler 1800,- for hele korpsåret om høsten.  I tillegg kommer kontingent til Asker Kulturskole, for tiden kr 2 282,- pr semester.

Økonomi skal ikke stå i veien om ditt barn ønsker å spille. Familier med lav inntekt kan søke kulturskolen om friplass. Ta kontakt dersom dette er aktuelt, så kan vi hjelpe med å søke.

Hva forventes av foreldrene? Dugnader, loppemarked?

Den viktigste inntektskilden for korpset er loppemarked. Her er foreldrene med to kvelder i året for å ta imot lopper og to helger på selve markedene. Å arrangere loppemarked forutsetter at alle er med, og er sosialt og gøy for både store og små. Ellers er det ingen dugnader.

Når og hvor?

Samspill hver onsdag på Borgen ungdomsskole. To helgeseminarer, et par konserter i helger i løpet av året og korpstur i juni.

Individuell undervisning på alle instrumenter i regi av Asker Kulturskole, enten i deres lokaler i Asker sentrum, eller på andre skoler i området.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med styreleder Merete Kristin Bøe

leder@borgenskolekorps.no