Loppemarked


Neste loppemarked er:

Lørdag 26. og søndag 27. oktober 2019


Borgen ungdomsskole, Asker


Åpningstider

Lørdag: 1000 - 1600

Søndag: 1100 – 1500

Vi har følgende avdelinger:

• Møbler

• Sport

• Klær, sko og vesker

• Bøker, CD, LP, DVD og bilder

• Kjøkkentøy

• Ting og Tang

• Elektrisk

• Leker

• Auksjon

• Kafeteria

• Lotteri

Vi har også en bankterminal tilgjengelig hvis du ikke har med deg kontanter. Man kan også betale med Vipps.

Vil du levere lopper:

Følgende tirsdager kan du levere lopper direkte til vårt lager i Huldreveien 54 på Borgen i Asker:

27. august

3., 10., 17. og 24. september

8. og 15. oktober

Innlevering kan skje uten forhåndsavtale de gjeldende tirsdager mellom klokken 18.00-20.00. NB: Det er ikke innlevering i uke 40 (tirsdag 1. oktober) pga. høstferie.

Fredag 25. oktober er du hjertelig velkommen til å levere lopper direkte på Borgen Skole. Levering kan skje uten forhåndsavtale i tidsrommet 16.00-21.00.

Vil du at vi skal hente lopper hos deg:

Følgende tirsdager i september og oktober vil vi hente lopper i hele Asker:

3., 10., 17. og 24. september

8. oktober

Dessverre har vi ikke mulighet til å hente lopper utenfor kommunegrensen, men du er selvsagt hjertelig velkommen til å levere hos oss! Henting skjer mellom klokken 18.00-22.00 og du må sende en mail til lopper@borgenskolekorps.no så vil vi kontakte deg for å avtale hentetidspunkt.

Noen praktiske opplysninger:

Vi er veldig takknemlig for å motta lopper. Loppemarkedet er en kjærkommen inntektskilde for Borgen Skolekorps, men vi er helt avhengig av at loppene har en viss kvalitet og er salgbare. Vi ber derfor om at dere som leverer inn lopper tar hensyn til følgende:

Vi ser helst at bøker, ting & tang og små lopper pakkes i esker.

· Vi kan dessverre ikke motta defekte varer som har klare mangler eller som helst hører hjemme på fyllingen.

· Demonterte møbler kan vi ikke motta.

· Erfaringen tilsier at vi ikke klarer å videreselge hvitevarer, TVer med billedrør, leksikon, madrasser, senger, sofaer og CD hyller. IKEA-seksjoner går lett i stykker under transport/lagring. Vi ber om forståelse for at dette ikke kan mottas.

· Vi henter heller ikke store seksjoner, men de kan leveres fredag 25. oktober på Borgen Ungdomsskole.

Kontaktinformasjon:

Send en mail til: lopper@borgenskolekorps.no så vil en av oss kontakte deg så raskt som mulig enten pr mail eller telefon.