Terminliste

Terminliste 2023


Februar


5: Seminar på Landøya skole sammen med Holmen skolekorpsMars


12. Distriksmesterskap, Asker kulturhusApril


Mai


5-7: Loppemarked


17: vi er ute og sprer musikkglede på Borgen og Vardåsen

12: Rekkrutteringskonserter på Rønningen, Hagaløkka og Vardåsen skole


31: Rekkrutteringskorps for 2-4 klassinger kan komme og spiller på instrumenter


Juni

7. Rekkrutteringskorps for 2-4 klassinger kan komme og spiller på instrumenter

14. Rekkrutteringskorpset holder konsert

16-18 Sommertur