Mer informasjon

Borgen Skolekorps samarbeider med Asker Kulturskole om undervisning. Korpset og dets medlemmer er derfor pålagt å følge skolens gjeldende rutiner og instrukser.

Følgende bestemmelser gjelder:

  • Alle korpsmedlemmer skal ha samspill. Samspill vil foregå på onsdager i skoleåret, og vil variere i omfang og opplegg etter medlemmenes alder og ferdigheter.

  • For korpsmedlemmer under 13 år er det krav til individuell undervisning. Dette skal fortrinnsvis gjøres på Kulturskolen. Annen individuell undervisning må godkjennes av korpsets hoveddirigent. Vi oppfordrer til å fortsette etter fylte 13 år for å oppnå større ferdigheter.

  • Aktiv innmelding til Kulturskolen skal skje innen 1. juni. Innmelding til Kulturskolen gjør foresatte selv elektronisk via https://noasker.speedadmin.dk/registration#/ (Angi at barnet er innmeldt i Borgen skolekorps i kommentarfeltet.)

  • Etablerte musikanter er å anse som medlem av Kulturskolen inntil skriftlig utmelding er mottatt. Utmeldingsfrist til Kulturskolen er 1. mai. Det vil bli mulighet til å søke om å fravike bindingstiden på ett år ved ”gyldig” grunn som flytting, sykdom eller andre årsaker som gjør at plassen på Kulturskolen ikke kan benyttes. Utmelding fra Kulturskolen gjør foresatte selv elektronisk via Asker Kulturskoles hjemmeside.

  • Etablerte musikanter er å anse som medlem av Borgen skolekorps inntil skriftlig utmelding er mottatt. Utmeldingsfrist til Borgen skolekorps er 1. mai. For aspiranter er bindingstiden kun ett semester det første året, da er utmeldingsfristen 1. desember. Utmelding skal skje skriftlig til korpset v/sekretær.

  • Betaling for spilletimer på Kulturskolen bestemmes av kommunen og er for 2022 kr 2 170,- per semester). Semesteravgift faktureres to ganger per år (september og januar). Se kulturskolens hjemmeside for informasjon om moderasjonsordninger og muligheten for å søke friplass.

Kontingenten til korpset er satt til kr 1 800,- per år. Korpsets årsmøte kan endre denne etter forslag fra styret. De musikantene som kvalifiserer til friplass på kulturskolen, får 20% rabatt. Kontingenten skal innbetales innen 15. oktober og gjelder for skoleåret (august–juni). Aspiranter faktureres to ganger i året (kr 900,- per semester).